CubyBus 100% Electric | 9+1 | No. 413

Zasięg 300 km
Czas ładowania 11 kW (8h) / 22 kW (4h)
Bateria LiNiMnCoO2
660-750 V DC
180 x 120 Ah/3,67V
3200-5200 ładowania (80/70%)
Pojemność baterii – 79,3 kWh
Napięcie znamionowe 380 V 11/22 kW
Ładowarka sieciowa 22 kW 400 V
    kabel przyłączeniowy typu 2, kabel elektryczny IEC 62196-2 AC

SPECYFIKACJE

pdf sweden