Polityka Prywatności

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji dotyczą̨ strony internetowej Auto-Cuby Sp. z o. o. z siedzibą w Gościcinie.

  1. Pliki cookie

Jeśli korzystasz z usług sklepu za pośrednictwem przeglądarki sieci Web, umieścimy na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, którego w tym celu używasz, jeden lub więcej plików „cookie”.

  • Co to jest cookie

Cookie to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego użytkownik łączy się̨ z Serwisem, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego. Cookie w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę̨ i nie są̨ w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić́. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę̨ oraz nieusuwanie ich z dysku. Auto-cuby Sp. z o. o. używa pliku cookie z unikatowym identyfikatorem użytkownika, pozwalającym na rozpoznanie użytkownika przy kolejnej wizycie na naszej stronie. Możemy także ustawić́ inne pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest:

  • dostosowywanie prezentowanych treści informacyjnych,
  • przechowywanie preferencji i ustawień́ użytkownika,
  • zachowanie informacji o logowaniu i uwierzytelnianiu,
  • zbieranie statystyki odwiedzin witryny.

1.1.2. Jak kontrolować́ pliki cookie

Większość́ przeglądarek sieci Web automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwykle można je odrzucić́, modyfikując ustawienia danej przeglądarki.

Jeśli zgodzisz się̨ na przyjmowanie plików cookie, zawsze możesz je później usunąć́. Należy wziąć́ pod uwagę̨, że jeśli użytkownik wybierze usuniecie plików cookie, wszystkie ustawienia i preferencje kontrolowane przez te pliki cookie zostaną̨ usunięte i mogą̨ wymagać́ ponownego utworzenia.