CUBY BUS

CUBY Bus to marka autobusów, która jest odpowiedzią na wymagania i oczekiwania klientów. Wymagania wykraczające poza szeregowe szablony rozwiązań są przez nas implementowane jako oryginalne konstrukcje. Oczywiście są to autobusy spełniające wymogi bezpieczeństwa i wymogi przepisów prawnych właściwych dla danego rynku docelowego.